Blog
30/6/2023

Hoe yourUX je helpt interne stakeholders te betrekken bij UX-onderzoek

🤝 In gesprekken met UX Designers en product owners merken we vaak dat er een grote uitdaging zit in het vragen van commitment en tijd van interne stakeholders als het om UX-onderzoek gaat. “Moeten we dat ook nog doen, de klant erbij betrekken? Jij bent toch de expert. Dat kost alleen maar meer tijd en geld.” Dit is grof gezegd wat we vaak aan weerstand merken. Maar zodra deze stakeholders meekijken bij bijvoorbeeld een gebruikersonderzoek in het Lab, zeggen zij unaniem:

“Hadden we dit maar eerder gedaan!”

Hoe kan yourUX mij helpen om stakeholders bij UX-onderzoek te betrekken? 👇


👉 Allereerst kijkt yourUX samen met jou wie in jouw organisatie belangrijk zijn om te betrekken bij het UX-onderzoek. Dit kunnen interne belanghebbenden zijn, zoals het managementteam, de product owner, andere UX Designers of ontwikkelaars. Maar soms is het ook handig om mensen van buitenaf mee te nemen en natuurlijk vooral…klanten of gebruikersgroepen.

👉 Belangrijke vraag is natuurlijk waarom deze interne stakeholders belangrijk zijn om bij het UX-onderzoek te betrekken. Dit tekenen we met elkaar op en leggen we vervolgens aan deze stakeholders uit. Hierbij vertellen we hoe hun inbreng kan bijdragen aan het begrijpen van gebruikersbehoeften en het verbeteren van de gebruikerservaring.  

Rondom een Gebruikerstest organiseren we sessies waarin de stakeholders een rol hebben:

💡 In een expertsessie halen we bij interne stakeholders op waar de website of app beter kan of wat voor verhalen zij horen (bijvoorbeeld vanuit het klantcontactcentrum). We kijken in zo'n sessie samen met mensen van diverse afdelingen (met ieder zijn eigen perspectief) wat zij als hypotheses hebben van wat verbeterd moet worden in de ogen van de gebruiker.

💡 Voorafgaand aan een gebruikerstest doen we een brainstormsessie om taakopdrachten op te stellen voor het doen van een Gebruikerstest en nemen hierin ook alle input van interne stakeholders mee.

💡 Bij een gebruikerstest in ons Lab, raden we aan om zo veel mogelijk stakeholders ‘mee te laten kijken’. ‘Mee te laten kijken’ staat tussen aanhalingstekens want het is veel meer dan dat. En ook meer dan alleen een gezellige middag met lekkere koffie en lunch aan de Coolsingel. Nou ja dat is het ook :-)  

yourUX zet deze sessie zo op dat we samen direct rapporteren en elkaar inspireren. Onze yourUX onderzoekers zetten in de meekijkruimte een Miro-bord klaar met daarop alle schermen die we met de gebruikers testen. Tijdens elk interview met een gebruiker vragen we alle aanwezige stakeholders post-its te plakken op de schermen. Dit kunnen ideeën voor verbetering zijn naar aanleiding van wat we zien of bijvoorbeeld juist dingen waar de yourUX interviewer nog even verder op moet doorvragen. Uiteindelijk hebben we aan het einde van de dag een kleurrijk geheel aan directe verbeterpunten die we in een debrief met elkaar doornemen.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de sessies interactief zijn en dat er ruimte is voor discussie en feedback.

👉 Om stakeholders gedurende het proces aangehaakt te houden organiseert yourUX updatesessies met de stakeholders om hen op de hoogte te houden van de voortgang van het UX-onderzoek. Hierin delen we bevindingen, inzichten en aanbevelingen. Hierbij vragen we stakeholders om hun input te geven en stimuleren we hun betrokkenheid.

👉 Ook na het opleveren van een eindrapport met verbeterpunten moedigt yourUX tijdens een interactieve sessie met stakeholders aan om feedback te geven op de bevindingen en aanbevelingen van het UX-onderzoek. Dit kan waardevolle inzichten opleveren en helpt bij het creëren van draagvlak voor veranderingen in het ontwerpproces.

🔔 Je zult merken dat door op deze manier stakeholders bij UX-onderzoek te betrekken, we een gebruikersgerichte ervaring kunnen delen en we draagvlak creëren voor volgende UX-initiatieven binnen de organisatie.

Iedere maand een kant-en-klaar kennispakketje

...direct in je mailbox!

test