Wat zijn de behoeftes van je gebruiker?

Jij stelt je gebruiker centraal, ook online. Maar weet je ook waaraan jouw gebruiker behoefte heeft? En denk je vanuit het perspectief van de gebruiker of vanuit het interne proces? Een behoefteonderzoek geeft antwoord op de vraag: wat wil mijn gebruiker bereiken?

Met een behoefte onderzoek brengt yourUX de behoeftes van je gebruiker in beeld

De situatie

  • Wat zijn de behoeftes van je gebruiker?

Behoefteonderzoek is heel waardevol in de eerste fase van jouw website of app. Het geeft je een beeld van het belang van jouw website of app voor jouw doelgroep. En het laat zien welke rol jouw product en vergelijkbare producten spelen voor jouw (potentiële) gebruikers. Op een later moment is het goed om opnieuw de behoefte van je gebruikers in kaart te brengen, zodat je weet of je website of app voldoet aan hun behoefte.

Aanpak

  • Met open blik zoeken naar haakjes voor je ontwerp

Afhankelijk van het ontwerp en de doelgroep zetten we de best passende exploratieve onderzoeksmethode voor je in.

Een focusgroep is heel geschikt om gebruikers met elkaar in gesprek te laten gaan, aan te vullen en tegen te spreken over een onderwerp. De interactie tussen verschillende gebruikers levert vaak rijke inzichten op. Interviews lenen zich beter voor onderwerpen die schaamte oproepen of waarbij beïnvloeding door anderen onwenselijk is.

Andere geschikte exploratieve methodes zijn contextmapping via dagboekjes, stakeholdermapping of kwantitatief onderzoek naar toptaken van gebruikers op een website of app.

Typisch behoefte onderzoek

6-8 individuele interviews van 1 uur per doelgroep
Of 2 focusgroepen van 2 uur per doelgroep
Binnen 4 weken heb je het antwoord op jouw UX vraag

Resultaat

  • Overzicht van belangrijkste doelen en problemen
  • Workshop om aan de slag te gaan met haakjes voor het ontwerp

In een visueel rapport beschrijven we wat de behoefte van de doelgroep is, in welke situaties ze jouw product of dienst gebruiken en wat ze ervan verwachten. Ook maken we een gap-analyse door hun ervaringen af te zetten tegen hun behoeften en verwachtingen. Zo weet je met welke doelen en problemen van gebruikers je het meeste rekening moet houden.

Tijdens een afsluitende workshop gaan we samen aan de slag met de haakjes uit je doelgroep om te komen tot de juiste ontwerprichting. Zo minimaliseer je al vanaf de ontwerpfase het gat tussen jouw gebruikers en jouw UX. En kun je direct aan de slag met een effectief ontwerp.

Sanne Kempers

Sanne Kempers

UX Researcher

Meer weten over UX-onderzoek?

Wil je kennismaken of heb je nog vragen?

Sanne

staat voor je klaar!