Logius

Case Logius: Machtigen in de zorg... hoe doen we dat?

Logius verzorgt producten en diensten voor de digitale overheid. DigiD is misschien wel een van de bekendste producten en ook degene waarvoor een nieuwe functionaliteit werd ontwikkeld: DigiD-machtigen. Om DigiD-machtigen zo eenvoudig mogelijk te maken en gebruiksvriendelijk aan te bieden, wil Logius inzicht krijgen in de behoefte van mensen die gebruik maken van DigiD-machtigen in de zorg.

Case Logius: Machtigen in de zorg... hoe doen we dat?

Opdrachtgever

Logius

Vraagstuk

Idee vormen

De UX-vraag

?

Hoe kan Logius met DigiD machtigen het beste aansluiten bij de behoefte van de doelgroep die gebruik gaat maken van machtigingen?

Onze aanpak

Één op één interviews om iedere stap in kaart te brengen

Samen met Logius hebben we een customer journey onderzoek uitgevoerd. Single interviews met zowel hulpgevers als hulpnemers maakten het mogelijk elke stap van de reis zorgvuldig in kaart te brengen.

Per stap keken we naar wat een gebruiker doet, welke behoeften hij heeft en waar hij tegenaan loopt. We keken hierbij naar de situatie of context waarin de gebruiker zich bevindt en wat motivaties zijn voor het wel of niet gebruiken van DigiD machtingen. Welke stappen denkt men daarbij te moeten maken en welke barrières verwacht men?

  • De afwegingen die gemaakt worden tot het moment dat men besluit over te gaan tot een machtiging
  • Het moment van het regelen van de machtiging
  • De verwachting die men heeft van de machtiging
Case Logius: Machtigen in de zorg... hoe doen we dat?

Het resultaat

Aanknopingspunten om het proces van machtigen vorm te geven en de communicatie goed in te richten:

We werkten nauw met Logius samen in dit project, waarbij Logius de verslaglegging zelf deed en wij zorgden voor de onderzoeksexpertise. Samen deden we de analyse en kwamen tot zeer concrete aanknopingspunten.

  • Vier persona's met elk een eigen klantreis als basis voor ontwerp en proces nieuwe machtiging
  • Motivaties om wel of niet te machtigen
  • Betrokken stakeholders konden aan de slag met voor hun relevante resultaten

Maarten van den Broek

Maarten van den Broek

Business Lead yourUX

Meer weten over UX-research?

Wil je kennismaken of heb je nog vragen?

Maarten

staat voor je klaar!